top of page
kuvio-2.png
Lyhytterapia
tunto-liikemerkki-01.png

Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen psykososiaalista keskusteluapua, terapiaa yksilö asiakkaille. Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän kriisejä ja pulmakohtia kuten äkillistä menetystä, surua, ahdistusta, syömiseen liittyviä vaikeuksia, masennusta, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, uupumusta, paniikkikohtauksia, parisuhteeseen ja perhetilanteeseen liittyviä huolia, vanhemmuuden haasteita tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa painolastia. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään oman toimijuutensa ja voimavarojensa mukaan suuntautua kohti toivomaansa tulevaisuutta. Terapiassa ratkaisukeskeinen työskentely on myönteisen ja toiveikkaan näkökulman rakentamista, asiakasta ei määritellä ulkoapäin tietyn diagnoosin tai ongelman mukaan vaan hänet kohdataan arvostavasti tasavertaisena.

Asiakas itse määrittelee lyhytterapian keston, tavallisesti 1-20 tapaamiskertaa riittää. Tarvittaessa tapaamisia voi olla enemmän, sovimme siitä kanssasi erikseen sen mukaan, kun se on tilanteessasi tarpeellista. Lyhytterapiaan ei tarvita diagnoosia tai lääkärin lähetettä. Asiakas määrittelee itse mihin ongelmaan, oireeseen tai elämätapahtumaan liittyvään kriisiin hän halua apua. Nopea pääsy vastaanotolle säästää asiakaan voimavaroja. Tavoitteena on asiakkaan elämänlaatua heikentävien psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen. Joskus jo yksikin keskustelu käynti ammattilaisen kanssa voi auttaa riittävästi omien ajatusten ja tunteiden selkiyttämisessä.

Terapeuttina käytän työskentelyssäni ratkaisukeskeisiä ja voimavaralähtöisiä menetelmiä. Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia. Lyhytterapia asiakkaasta ei kirjata tietoja OmaKantaan. Lyhytterapia ei kuulu Kela-korvauksen piiriin. Terapia voidaan toteuttaa lähi- tai etätapaamisena. Ajanvarauskalenterissa näkyvät vapaat ajat sopivat sekä lähi- että etätapaamisiin. Lisää etätapaamisaikoja voit kysyä soittamalla tai lähettämällä tekstiviestiä numeroon 050 518 3088 sekä sähköpostilla info.tunto@gmail.com. Tutustu ystävällisesti myös ajanvaraus ja peruutusehtoihin yhteystiedot sivulta.

Psyykkine valmennus
tunto-liikemerkki-03.png

Psyykkinen valmennus

Otan vastaan psyykkisen valmennuksen koulutusasiakkaita opiskelijahintaan 45€/45min (sis. alv 24%) maaliskuulle 2024 asti. Psyykkinen valmennus tarjoaa omien ajatusten, tunteiden elämän arvojen ja uskomusten tarkastelua, uusien toimintatapojen harjoittelua, oppimista ja oivalluksia omasta itsestä.

Psyykkisestä valmennuksesta saat tukea mm. omien tavoitteiden kirkastamiseen, motivaation ja oman kyvykkyyden sekä pystyvyysuskon vahvistamiseen sekä siihen miten myönteinen muutos viedään käytännössä todellisiin arjen tilanteisiin. Psyykkinen valmennus sopii ihan kenelle tahansa, joka haluaa kehittää psyykkisiä taitojaan. Käyttäytymisen muuttaminen voi onnistua lyhyellä aikavälillä helpostikin mutta pysyviin muutoksiin pääseminen on usein haaste. Pysyvän muutosprosessin keskeisiä tekijöitä ovat motivaatio, kyky säädellä omaa käyttäytymistä ja kyky käsitellä omia tunteita ja ajatuksia.

Muutostarpeesi voi liittyä elämäntapamuutokseen, painonhallintaan, opiskelu- työ- tai perhetilanteeseen tai haluat lisätä hyvinvointiasi ja oppia tekemään terveyttä edistäviä valintoja arjessa. Psyykkinen valmennus voi opettaa sinulle rajojen asettamista niin että se tukee omannäköisen elämän toteutumista silloin kun sinuun kohdistuu ulkopuolisia paineita tai vaatimuksia.

Valmennuksessa hyödynnetään käyttäytymisterapeuttisia ja tietoisuustaitoihin pohjautuvia ratkaisukeskeisiä valmennustyökaluja. Psyykkinen valmennus räätälöidään aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi, tapaamisten määrä ja tiheys sovitaan asiakkaan kanssa ensimmäisellä tapaamiskerralla. Psyykkinen valmennus keskittyy nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Valmennuksen tavoitteena on kehittää mielen ja käyttäytymisen taitoja aktiivisen ja tavoitteellisen harjoittelun avulla. Näillä taidoilla tarkoitetaan oman psykologisen joustavuuden lisäämistä, omien tunteiden ja ajatusten tunnistamista ja tiedostamista, epämiellyttävien tunteiden ja ajatusten hyväksymistä, läsnäolotaitojen opettelua.

Psyykkinen valmennus ei ole terapiaa. Valmennus voidaan toteuttaa etä- tai lähitapaamisena. Ajanvarauskalenterissa näkyvät vapaat ajat
sopivat sekä lähi että etätapaamisiin.

Lisää etätaapaamisaikoja voit kysyä soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 050 518 3088 sekä sähköpostilla info.tunto@gmail.com. Tutustu ystävällisesti myös ajanvaraus ja peruutusehtoihin yhteystiedot sivulta.

45€/45min (sis. alv 24%)

Haastavan käyttäytymisen kohtaamisen koulutus
tunto-liikemerkki-05.png

Haastavan käyttäytymisen kohtaamisen koulutus

Riippumatta ammattialasta monet työntekijät kohtaavat haastavia tilanteita, joissa henkilö käyttäytyy uhkaavasti tai aggressiivisesti, jopa väkivaltaisesti. Haastavan käyttäytymisen kohtaamisen koulutus lisää osallistuja tietämystä ennaltaehkäisevistä menetelmistä sekä toimivista tavoista kohdata ja mahdollisuuksista saattaa hallintaan tilanteita, joissa asiakas (lapsi, nuori, oppilas tai potilas) käyttäytyy uhkaavasti.

Koulutukseen voidaan sisällyttää teoriaopetuksen lisäksi tehokkaiden irtautumistaitojen opettelua ja fyysisten kiinnipitämisen taitojen opettelua. Haastavan käyttäytymisen kohtaamisen koulutukset räätälöidään aina tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Hinta määräytyy koulutuksen keston ja osallistujamäärän mukaan. Matkan ollessa yli 25 km koulutuksen tapahtumapaikalle hintaan lisätään kilometri korvaus 0,46€/km laskettuna osoitteesta Erkkilänkatu 11 A, 33100 Tampere.

Koulutustarjouspyynnöt ja lisätietoja: info.tunto@gmail.com ja numerosta 050 518 3088. Tutustu ystävällisesti myös ajanvaraus ja peruutusehtoihin yhteystiedot sivulta.

tunto-liikemerkki-04.png

 Koulutuspsykoterapia

Opiskelen Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapia instituutin järjestämässä ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksessa. Valmistumisen jälkeen voin käyttää nimikesuojattua psykoterapeutin ammattinimikettä. Koulutukseen liittyy olennaisena osanako ulutuksenaikaisen terapiatyön tekeminen ja terapiatyön työnohjaus sekä koulutuksessa olevan psykoterapeuttiopiskelijan oma psykoterapia. 

Koulutuspsykoterapiaa voi tarjota terveydenhuollon ammattilainen, joka on hyväksytty psykoterapeuttikoulutukseen ja jolla on riittävästi mielenterveysalan työkokemusta. Otan vastaan koulutuspsykoterapia asiakkaita opiskelijahintaan 45€/45min (sis. alv 24%). Koulutuspsykoterapia voidaan toteuttaa sekä lähi- että etätapaamisena. Hinta on voimassa toistaiseksi.

Mielenterveyspulmiin on tärkeää saada apua nopeasti ja juuri silloin kun avun tarve on ajankohtainen. Koulutuspsykoterapia on nopea reitti keskusteluavun äärelle. Koulutuspsykoterapiaan et tarvitse lääkärin lähetettä. Koulutuspsykoterapian kesto ja tapaamisten tiheys sovitaan tapauskohtaisesti. Ensimmäisellä tapaamiskerralla tutustun tilanteeseesi ja kuuntelen terapiaan liittyviä toiveitasi, joista muodostamme yhdessä tavoitteen työskentelylle. Ratkaisukeskeinen viitekehys sopii sekä lyhyt- että pitkäkestoisena toteutettavaan terapiaan.  

 

Koulutuspsykoterapia asiakkaaksi voit hakeutua matalalla kynnyksellä ottamalla minuun yhteyttä sähköpostitse info.tunto@gmail.com sekä soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 050 518 3088, sovitaan sinulle sopiva tapaamisaika. Tutustu ystävällisesti myös ajanvaraus ja peruutusehtoihin yhteystiedot sivulta.

Psykoterapeuttikoulutuksessa olevan opiskelijan koulutuksen aikainen terapiatyöskentely koulutusasiakkaan kanssa tapahtuu kokeneen psykoterapeutin työnohjauksessa ja työnohjausryhmässä, jossa käsitellään asiakas tapauksia luottamuksellisesti ja anonyymisti psykoterapeuttiopiskelijan oman ammatillisen kehittymisen edistämiseksi ja koulutusterapia asiakkaan mahdollisimman laadukkaan hoidon toteuttamiseksi. 

Koulutuspsykoterapiaan ei ole mahdollista saada KELA:n tukea.

45€/45min (sis. alv 24%)

Koulutuspsykoterapia
bottom of page